هری پاتر

شخص اول که مامان باباش به دست ولد مرت کشته شدهگریه و در خونهی خاله اش یعنی دورسلی ها زندگی میکنه واز اونا اصلا خوشش نمی یادناراحت خیلی باهوشه و همش ماجراهایی به وجود میاد که با همراهی رون و هرمیون در اون ماجرا ها شرکت می کنه اخر سر با جینی ویزلی ازدواج میکنه و صاحب سه فرزند با نام های البوس سوروس ولیلی لونا وسیروس میشهقلب

/ 0 نظر / 21 بازدید